Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Πέμπτη 25.06.15

 

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 5:00 μμ, με βάση την απόφαση που πάρθηκε στη σύγκληση που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/15.

 

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (25.06.2015)