Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Πέμπτη 01.09.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ    01 / 09 / 2016    &    ώρα    6.00 μμ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
  4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ.
  6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ.
  7. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 33ης Συνεδρίασης, 1.9.2016