Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ    06 / 03 / 2017    &    ώρα    5.30 μμ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.
    – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.
    – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.
  4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 43ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (06.03.2017)