Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Δευτέρα 13.7.2015

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ    13 / 07 / 2015    &    ώρα    5.00 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ.
  4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
  5. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ). ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (13.07.2015)