Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 170614

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Τρίτη 17/06/14, ώρα 16.15 – 20.30

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ενημέρωση.
 2. Επικύρωση πρακτικών.
 3. Ν. (ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14), υποπαράγραφος ΙΓ.12 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
  Ενημέρωση διαΣυλλογικού οργάνου.
  Προτάσεις από την αρμόδια επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
 4. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.
  Προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης της υπουργικής απόφασης περί νέου πλαισίου διενέργειας αρχιτεκτονικών – κλπ διαγωνισμών με απονομή βραβείων.
  Πρόταση αρμόδιας επιτροπής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
 5. Σύγκληση Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,   05/07/2014.
  Αποφάσεις τοποθετήσεις Δ.Σ. στη Θεματολογία –
  Τρόπος αποζημίωσης αντιπροσώπων.
 6. Μόνιμες επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  Ενημέρωση από τους συντονιστές, προτάσεις.
 7. Τρέχοντα θέματα.

Η Πρόεδρος

Μυρτώ Δεσποτίδη