Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη έκτακτης συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ    11 / 10 / 2016    &    ώρα    6.00 μμ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 37ης Συνεδρίασης, 11.10.2016