Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 11.02.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ    11 / 02 / 2016    &    ώρα    5.30 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
  4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 23ης Συνεδρίασης, 11.2.2016