Ενημέρωση

Σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: AUTOCAD 2D – 3D STUDIO MAX – AUTOCAD 3D

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Σεμινάρια του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ)

Τίτλος Σεμιναρίου: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – AUTOCAD 2D»
Χρόνος Διεξαγωγής: 08/01/2014– 28/01/2014

Τίτλος Σεμιναρίου: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 3D STUDIO MAX»
Χρόνος Διεξαγωγής: 14/01/2014– 07/02/2014

Τίτλος Σεμιναρίου: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – AUTOCAD 3D»
Χρόνος Διεξαγωγής: 04/02/2014– 14/02/2014