Ενημέρωση

Ανακοίνωση του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 78 ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΑΕ (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 78 ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υποβολή αιτήσεων & δικαιολογητικών
έως 27/01/2014 στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ