Δομή

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας

Διεύθυνση / Έδρα: Αθ. Διάκου 49, 59100 Βέροια
Τηλέφωνο: 23310/26469
Fax: 2310/26471
e-mail: [email protected]
site:

Δ.Σ.:

Πρόεδρος : Κ. Κακιρδάκης
Αντιπρόεδρος : Α. Λαζαρίδου
Γραμματέας : Κ. Παπαστεργίου
Ταμίας : Κ. Ψυχάρη
Μέλη : Π. Τουμανίδης