Ενημέρωση

H πρωτοβουλία τριών Πολυτεχνείων για την σιδηροδρομική σύνδεση και πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης της Πάτρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H πρωτοβουλία τριών Πολυτεχνείων για την σιδηροδρομική σύνδεση και πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης της Πάτρας

Στα τέλη Ιουνίου διεθνής ομάδα επιστημόνων (χωροτακτών, πολεοδόμων και συγκοινωνιολόγων) είχε στην Πάτρα την τελική της συνάντηση εργασίας. Σε αυτή την συνάντηση επεξεργάστηκαν ένα κατευθυντήριο πόρισμα σχετικά με την σιδηροδρομική σύνδεση και πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης της Πάτρας, το οποίο θα δοθεί στην δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ) ανέπτυξαν, από το 2013, πολυδιάστατη συνεργασία με στόχο να αναζητήσουν λύσεις για το πρόβλημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης της Πάτρας, διοργανώνοντας σειρά επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (ταχύρρυθμα σεμινάρια, ημερίδες, κλπ) με επιστέγασμα την εφαρμογή μίας πρωτοποριακής μεθόδου χωρικού σχεδιασμού, της επονομαζόμενης Test Planning Procedure: τέσσερα κορυφαία μελετητικά γραφεία από την Ελλάδα, την Ελβετία και την Γερμανία επεξεργάστηκαν προτάσεις, ανεξάρτητα μεταξύ τους κάτω από κοινό όμως πλαίσιο, για την εξεύρεση λύσεων, σταδιακά υλοποιήσιμων, για αυτό το στρατηγικής σημασίας ζήτημα για την πόλη της Πάτρας, την διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής και την σχέση της με την πολεοδομική δομή της πόλης.

Όλη η διαδικασία χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ), με στόχο να ανιχνεύσει την εφαρμοσιμότητα της επιστημονικής αυτής μεθόδου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πλην της Ελβετίας, όπου ήδη εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια με επιτυχία.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να βελτιωθεί η σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης της Πάτρας, να ενισχυθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να δοθούν αξιόπιστες πολεοδομικά λύσεις σχετικά με την ανάκτηση του θαλασσίου μετώπου της πόλης για τους πολίτες της. Να σημειωθεί ότι η σιδηροδρομική σύνδεση του νέου λιμένα Πατρών αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση του έργου με κοινοτικά κονδύλια, στο πλαίσιο που η γραμμή Αθηνών – Πατρών αποτελεί  τμήμα του κεντρικού διευρωπαικού σιδηροδρομικού δικτύου, και συγκεκριμένα του ΤΕΝ-Τ, του άξονα Μέσης Ανατολής – Ανατολικής Μεσογείου.

Οι εργασίες των μελετητικών ομάδων συντονίστηκαν από μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων υπό την εποπτεία του καθηγητή Bernd Scholl από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ). Τα μέλη της επιτροπής είναι διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, Ελβετία και Γερμανία, στους τομείς της χωροταξίας, πολεοδομίας και σχεδιασμού σιδηροδρομικών υποδομών. Ο χώρος της δημόσιας παρουσίασης των πορισμάτων και της σχετικής έκθεσης των προτάσεων με το ακριβές πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου.

 


Δελτίο Τύπου

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
16 KB