Ενημέρωση

Φεστιβάλ “p_public 2015”, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), Χανιά 6 & 7 Ιουνίου 2015

p_public 2O15
δημόσιος χώρος | έξυπνος χώρος
Ανοικτό κάλεσμα συμμετοχών

Η ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ “p_public 2Ο15”. Φέτος, θα επικεντρωθούμε στη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων – πρακτικών στο δημόσιο αστικό περιβάλλον, μέσω συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και δράσεων σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους της πόλης των Χανίων, άμεσα συνδεδεμένων με τον θεματικό άξονα του φεστιβάλ.

Η χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, έχει οδηγήσει αναμφίβολα στη δημιουργία νέων βιωμάτων και εμπειριών στον ευρύτερο δημόσιο χώρο, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Στο αστικό περιβάλλον, η τεχνολογία έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με διεθνείς διαπιστώσεις, τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών της αστικής ζωής (έξυπνη πόλη). Με αυτόν τον τρόπο, πόλη και δημόσιος χώρος μετατρέπονται σε μια ανοιχτή βάση δεδομένων, μέσα από την οποία ο πολίτης, είτε στη θέση του χρήστη, είτε του δημιουργού της έξυπνης πόλης συλλέγει, αξιοποιεί ή δημιουργεί πληροφορίες.

Προτεινόμενοι θεματικοί άξονες:
• Έξυπνη πόλη. Εφαρμογή και οφέλη στο δημόσιο χώρο.
• Δεδομένα του δημόσιου χώρου που επαναξιολογούνται ή/και μεταβάλλονται, μέσα από την χρήση εφαρμογών.
• Αξιοποίηση και αλληλεπίδραση της τεχνολογίας, με σκοπό τη διάχυση της πληροφορίας στο δημόσιο αστικό περιβάλλον.
• Σχέση τεχνολογίας και συμπεριφοράς του χρήστη στο δημόσιο χώρο.
• Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (ιστορικών-πολιτιστικών) μιας πόλης, διαμέσου της τεχνολογίας.
• Τρόποι ενεργοποίησης του χρήστη, προκειμένου να μπορέσει να παράξει δικό του έργο διαμέσου της τεχνολογίας και όχι να είναι ένας παθητικός δέκτης πληροφορίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούμε να προβληματιστείτε, να εκφραστείτε και να συμμετάσχετε ενεργά στις δημόσιες συζητήσεις και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη των Χανίων το διήμερο 6 & 7 Ιουνίου 2Ο15.

Ημερομηνίες

• Δημοσίευση ανακοίνωσης: 24 Φεβρουαρίου 2Ο15
• Δηλώσεις συμμετοχής: έως 23 Μαρτίου 2Ο15
• Απάντηση σε δηλώσεις συμμετοχής: 06 Απριλίου 2Ο15

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και δηλώσεις συμμετοχής θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link)

Δελτίο Τύπου / Ανοικτό κάλεσμα συμμετοχών

p_public / Open call for submissions