Ενημέρωση

Επαναβεβαίωση απόφασης ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ (190/5-12-2011) για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας και ασφαλιστική ενημερότητα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Επαναβεβαίωση απόφασης ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ (190/5-12-2011) για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας και ασφαλιστική ενημερότητα

 

Απόφαση 190/5-12-2011