Ενημέρωση

Αίτημα για επαναφορά των μαθημάτων σχεδίου στα Γενικά Λύκεια και ενίσχυση της διδασκαλίας του σχεδίου στα Τεχνικά Λύκεια

Προς:

Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

Κοινοποίηση :

  • Πρόεδρο ΤΕΕ κο Χρήστο Σπίρτζη
  • Περιφερειακούς Συλλόγους Αρχιτεκτόνων & Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Θέμα: Αίτημα για επαναφορά των μαθημάτων σχεδίου στα Γενικά Λύκεια και ενίσχυση της διδασκαλίας του σχεδίου στα Τεχνικά Λύκεια

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πληροφορούμαστε πως σύμφωνα με τα νέα ωρολόγια προγράμματα του Γενικού Λυκείου, καταργήθηκαν στη Β’ και Γ’ τάξη τα μαθήματα Τεχνικό, Αρχιτεκτονικό, Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο και δεν θα διδάσκονται από τη νέα σχολική χρονιά.

Όπως γνωρίζετε, το γραμμικό σχέδιο και το ελεύθερο σχέδιο είναι πανελλαδικά υποχρεωτικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για την εισαγωγή υποψηφίων σε αρχιτεκτονικές σχολές και σε σχολές γραφιστικής, φωτογραφίας, διακοσμητικής.

Πρόκειται επίσης για κάποια από τα ελάχιστα μαθήματα στη μέση εκπαίδευση που συμβάλλουν καθοριστικά σε μια αισθητική, καλλιτεχνική παιδεία αλλά και, ιδιαίτερα το γραμμικό σχέδιο, σε μια παιδεία για την αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου που απουσιάζει εντελώς από το ελληνικό δημόσιο σχολείο.

Επιπλέον, το Τεχνικό Σχέδιο είναι μια διεθνής γλώσσα επικοινωνίας, την οποία συναντάμε σε κάθε έκφανση και δραστηριότητα της καθημερινής μας ζωής. Η στοιχειώδης δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης ενός σχεδίου αποτελεί συνεπώς βασική γνώση και δεξιότητα απαραίτητη σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και επαγγέλματος.

Σκοπός της δημόσιας εκπαίδευσης είναι να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης και τόπου κατοικίας. Στην περίπτωση όμως των μαθημάτων του σχεδίου, και εφόσον αυτά υποβαθμίζονται ή απουσιάζουν εντελώς από τη δημόσια εκπαίδευση, παιδιά που επιθυμούν να ακολουθήσουν σχετικούς τομείς και να εισαχθούν στις αντίστοιχες σχολές, αποκλείονται από αυτή τη δυνατότητα, είτε επειδή οι οικογένειές τους δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ιδιωτικών φροντιστηρίων, είτε επειδή δεν υπάρχουν τέτοια στην επαρχία που κατοικούν.

Το Λύκειο σαν δευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα, προετοιμάζει τον μαθητή τόσο για επιτυχημένη ένταξή του στην κοινωνία ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, όσο και για τη συνέχιση των σπουδών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γι αυτό, ο Νομοθέτης εισήγαγε και καθιέρωσε στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα σχεδίου, τόσο παλαιότερα, όσο και στην πρόσφατη περίοδο.

Τα πολύ σημαντικά αυτά μαθήματα μέχρι πρόσφατα διδάσκονταν ανεπαρκώς, παρά του ότι οι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί που υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο υψηλής ποιότητας, καθώς οι ώρες που τους δίνονταν από τα ωρολόγια προγράμματα δεν αντιστοιχούσαν στις απαιτήσεις του αντικειμένου διδασκαλίας. Σήμερα τα μαθήματα αυτά καταργούνται.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ζητά από τη στιγμή που πρόκειται για υποχρεωτικώς εξεταζόμενα μαθήματα και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, την επαναφορά και αναβάθμιση των μαθημάτων του Γραμμικού και του Ελεύθερου Σχεδίου στο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου, ως μαθήματα επιλογής εντός του βασικού ωρολογίου προγράμματος, όπου και η πλειοψηφία των μαθητών εξαντλεί τις επιλογές της, αλλά και να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, ο χώρος και ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Η μεταφορά τους στη ζώνη της ενισχυτικής διδασκαλίας, εφόσον δεν υπάρχουν τα μαθήματα και στον κύριο κορμό του προγράμματος, τα υποβαθμίζει και περιορίζει τον αριθμό των μαθητών που θα μπορεί να τα επιλέξει.

Για τα Τεχνικά Λύκεια:

Όπως ξέρουμε στα Τεχνικά Λύκεια φοιτούν κατά κανόνα οι πιο «αδύναμοι» μαθητές, «αδύναμοι» τόσο ως προς τις γνώσεις, όσο και ως προς το οικογενειακό περιβάλλον, την οικονομική κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση.

Πρέπει λοιπόν η Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα να αναβαθμιστεί, να δοθούν σε αυτά τα παιδιά τα εργαλεία, τα μέσα, όλες οι δυνατότητες να αποκτήσουν εφόδια, όχι στενά για μια επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά φυσικά και για την συνολική τους ολοκλήρωση ως προσωπικότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικότητες και τα μαθήματα που άπτονται του τεχνικού κόσμου και ειδικότερα των Αρχιτεκτόνων, δεν μπορούν να λείπουν ούτε να περιθωριοποιούνται με διάφορους τρόπους.

Είναι δε γεγονός πως η γενικότερη κρίση που πλήττει τη χώρα μας, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, έχει ως συνέπεια ο τομέας των κατασκευών σχεδόν να λιμνάζει, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην επιλέγουν τις σχετικές με αυτόν ειδικότητες, εφόσον δεν βλέπουν μελλοντικά σε αυτές μια επαγγελματική προοπτική. Αυτή η κατάσταση φυσικά δεν μπορεί να συνεχιστεί και είναι προφανές ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε να ξαναζωντανέψουν τα επαγγέλματα των μηχανικών, ως ένας κρίκος στην αλυσίδα της υγιούς και με κοινωνικό πρόσημο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Βλέποντας λοιπόν προοπτικά το μέλλον θα πρέπει να επαναφέρουμε δυναμικά τις ειδικότητες του Τεχνικού Κόσμου και στη Δημόσια Εκπαίδευση, με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, ζητάμε την ενίσχυση του Τεχνικού Λυκείου και των Ειδικοτήτων των Μηχανικών, ενίσχυση που υλοποιείται με την ύπαρξη καταρχήν των Τομέων και Ειδικοτήτων, επανδρωμένων επαρκώς με τους κατάλληλους καθηγητές, την υλικοτεχνική υποδομή, την ενημέρωση των μαθητών, ήδη από τις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου και τις πρώτες του Λυκείου, για τη δυνατότητα τέτοιων επιλογών στη συνέχεια του Δημόσιου Σχολείου.

Κάθε άλλη κατάσταση σπρώχνει το πιο ευάλωτο κομμάτι της νεολαίας μας σε αβέβαιους δρόμους, στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, στην ανεργία ή την κοινωνική απαξίωση.

Αίτημα για επαναφορά των μαθημάτων σχεδίου στα Γενικά Λύκεια και ενίσχυση της διδασκαλίας του σχεδίου στα Τεχνικά Λύκεια