Ενημέρωση

Αίτημα διόρθωσης της προκήρυξης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών για τον Σχεδιασμό Πρότυπου Περιπτέρου Δήμου Αθηναίων

ΑΠ 50616                                                          Αθήνα 24 Ιουλίου 2015

Προς:
Τον Δήμο Αθηναίων
Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων
Τμήμα Μελετών
Αθηνάς 16, 10551 Αθήνα

Θέμα : Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιδεών για τον Σχεδιασμό Πρότυπου Περιπτέρου Δήμου Αθηναίων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε αρκετούς Δήμους δεν εφαρμόζεται σωστά η ΥΑ 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011), “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων”, σύμφωνα με την οποία (άρθρο 10 παρ. 4) δεν απαιτείται φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα για την συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Ιδεών.

Τη μη εφαρμογή διαπιστώσαμε και στην προκήρυξη του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», όπου στο άρθρο 14.2 παρ. γ απαιτούνται δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ζητεί τη διόρθωση της προκήρυξης από τον Δήμο Αθηναίων και την πιθανή παράταση της παράδοσης.

Θεωρούμε σοβαρό ζήτημα να αποκλείονται συνάδελφοι από τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τέτοιους λόγους, πόσο μάλλον όταν δεν υφίστανται νομοθετικά περιορισμοί, αλλά λάθος εφαρμογή της νομοθεσίας.

Πρόσφατη ανάλογη παρέμβαση έχει γίνει από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης προς τον Δήμο Σερρών, ο οποίος στη συνέχεια προέβη σε διόρθωση της προκήρυξης.

Αναμένοντας για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Πλατσάκης