Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού προσχεδίων με απονομή βραβείων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού συνόλου Επταπυργίου του Δ. Θεσσαλονίκης

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού προσχεδίων με απονομή βραβείων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού συνόλου Επταπυργίου του Δ. Θεσσαλονίκης