Ενημέρωση

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 6:30 μ.μ.
Θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση.
  2. Οικονομικά Συλλόγου.
  3. Αποστολή επιστολών για εξεύρεση πόρων – Συγκεκριμένοι αποδέκτες.
  4. Προγραμματισμός θεμάτων συνάντησης στο ΥΠΕΝ (κο Γκανασούλη) σχετικά με ΝΟΚ, Κτιριοδομικό Κανονισμό, Τρόπο Έκδοσης Αδειών κλπ.
  5. Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια UMAR 2020.
  6. Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2019.
  7. Ενημέρωση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
  8. Τρέχοντα θέματα.

 

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης