Ενημέρωση

Eπόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 6:30 μ.μ.

Θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα, με βάση την απόφαση που πάρθηκε στη σύγκληση που πραγματοποιήθηκε 08/01/19:

  1. ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”.
  2. Οικονομικά Συλλόγου.

 

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης