Ενημέρωση

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ., με βάση την απόφαση που πάρθηκε στη σύγκληση που πραγματοποιήθηκε στις 10/07/18.