Διεθνείς Συνεργασίες

Επόμενη συνεδρίαση Ελληνικού Τμήματος UIA, 9 Μαρτίου 2017, ΤΕΕ Αθήνα

Η επόμενη συνεδρίαση του Ελληνικού Τμήματος της UIA θα γίνει την Πέμπτη 9 Μαρτίου και ώρα 12.15 στο ΤΕΕ στον 8ο όροφο.

Σε περίπτωση αλλαγής της αίθουσας θα βρείτε ανακοίνωση στον πίνακα στο θυρωρείο του ισογείου.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.