Ενημέρωση

Επιστολή συνάντησης σε τέσσερις Υπουργούς απέστειλε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ Ο ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Ομόφωνα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου να αποστείλει επιστολή συνάντησης προς τους Υπουργούς 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, και 4. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή:

 

«Κύριοι Υπουργοί

Θα επιθυμούσαμε να συντονίζαμε το συντομότερο δυνατό συνάντηση μεταξύ μας, με κεντρικό θέμα συζήτησης τον ευτελισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Αναγνωρίζοντας και θεωρώντας δεδομένους τους αγώνες σας όσον αφορά την ισότητα, την ισονομία, τη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη του τόπου σε δομημένο και αδόμητο επίπεδο, κρίνουμε πως θα αντιμετωπίσετε με ιδιαίτερη ευαισθησία το ζήτημα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κλαδικό, αντιθέτως, αποτελεί θέμα εθνικού αναπυξιακού συμφέροντος.

 

Η αίτηση συνάντησής μας πραγματοποιείται κατόπιν:

 • Της αποδοχής από πλευράς μας των θέσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων,
 • Της συνάντησής μας στην Αθήνα με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων κ Δημήτρη Ξυνομιλάκη,
 • Της αποδοχής των θέσεών μας από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ Δημήτρη Κρεμαστινό,
 • Της αποδοχής των θέσεών μας από δύο Βουλευτές της Κυβέρνησης – κκ Ηλία Καματερό και Δημήτρη Γάκη,
 • Της αποδοχής των θέσεών μας από τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ Μάνο Κόνσολα,
 • Του ευτελισμού και της υποβάθμισης του αστικού μας – και όχι μόνο τοπίου, σε όλη την επικράτεια, λόγω του δικαιώματος υπογραφής Αρχιτεκτονικών Μελετών από επαγγελματίες άλλων κλάδων και ειδικοτήτων.

 

Διεκδικούμε την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» που καταστρατηγεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων μηχανικών και τα εκχωρεί σε επαγγελματίες άλλων κλάδων.

Με τις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, ρυθμίζονται θέματα που άπτονται άμεσα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Αρχιτεκτόνων. Παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο, η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν αμιγώς Αρχιτεκτονικά αντικείμενα (π.χ. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Εκπόνηση Μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, Εκπόνηση Μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, κλπ.).

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της πλήρους αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας των αρμόδιων Αρχιτεκτόνων επιστημόνων και όχι να ευνοεί, με νομοθετικές ή κανονιστικές πρωτοβουλίες, την οποιοδήποτε, χωρίς φραγμούς και πέρα από κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας, προσπάθεια «επαγγελματικού επεκτατισμού» των διαφόρων κλάδων.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου διεκδικεί :

 • Την άμεση απαλοιφή των απαράδεκτων σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 και θέτει την Πολιτεία προ των ευθυνών της για τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη εφαρμογή τους.
 • Τον διαχωρισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων: η Αρχιτεκτονική για τους Αρχιτέκτονες, τα Στατικά για τους Πολιτικούς Μηχανικούς, τα Τοπογραφικά για τους Τοπογράφους μηχανικούς, κ.ο.κ.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) ThomasVonier, «κάθε έργο πρέπει να έχει τον αρχιτέκτονά του», σε συνδυασμό με την πρόταση των Προέδρων των Περιοχών Ι και ΙΙ της UIA, με την οποία «δεν επιτρέπεται καμία επικάλυψη των επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς τη διατήρηση της αποκλειστικότητας του ρόλου των Αρχιτεκτόνων, που έχει ως στόχο την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος».

 

 

Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων:

 • Το ΠΔ αγνοεί ή/και παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο (πχ Οδηγία 36/2005),το οποίο αναφέρεται σε ένα πλήθος γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει αποκτήσει ο Μηχανικός προκειμένου να λάβει τον τίτλο του Αρχιτέκτονα.
 • Οι γνώσεις των Αρχιτεκτόνων ελέγχονται με τις Οδηγίες2013/55 (ΠΔ51/ΦΕΚ82Α/17) και 2018/958/ΕΕ και η πρόσβαση στο επάγγελμα είναι περιορισμένη και υπό προϋποθέσεις.
 • Τα μαθήματα σύνθεσης για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό που διδάσκονται οι απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής Σχολής, δεν μπορούν να συγκριθούν με την εισαγωγή των βασικών αρχών Σχεδιασμού που υπάρχουν σε άλλες Σχολές και στοχεύουν στην εξοικείωση με τις βασικές του έννοιες για να διασφαλιστεί η διεπιστημονική συνέργεια.
 • Η Αρχιτεκτονική Δημιουργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και εντάσσεται στα πλαίσια του δημόσιου συμφέροντος (Αρ.24§2 του Συντάγματος). Η ύπαρξη υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος αιτιολογεί για τους Αρχιτέκτονες την αποκλειστικότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Επίβλεψης.
 • Η διαφορετική στόχευση και ο προσανατολισμός των ειδικοτήτων Μηχανικού (όπως Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κλπ), μακριά από την αρχιτεκτονική παιδεία, την ένταξη των κατασκευών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, το χωροταξικό σχεδιασμό κ.α. είναι στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη απόσταση αυτών των ειδικοτήτων από το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής.
 • Είναι αθέμιτος ανταγωνισμός η παραβίαση του αρ.5§1 του Συντάγματος, η σύνταξη και η επίβλεψη αρχιτεκτονικών μελετών από Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων πλην των Αρχιτεκτόνων. Προσόντα και επιδιωκόμενος σκοπός (αρ.25 του Συντάγματος) είναι άμεσα συνδεδεμένα και με τη δημόσια προστασία και ασφάλεια.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι απόρροια ακαδημαϊκής γνώσης και δεξιοτήτων, που δίνουν τη δυνατότητα στον Αρχιτέκτονα να ελέγχει συνολικά το έργο. Η αρχιτεκτονική δημιουργία, η αρμονική συνύπαρξη στο περιβάλλον, η αρμονία και η ποιότητα των κατασκευών, προστατεύονται από το Σύνταγμα, είναι δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να αγνοείται προκλητικά και να παραβιάζονται άρθρα του Συντάγματος, Αποφάσεις του ΣτΕ, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών (UIA).
 • Με το ΠΔ 99 αποσυνδέεται πλήρως ο τίτλος σπουδών από το επαγγελματικό δικαίωμα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις λοιπές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΠΔ και τη γενικότερη οικονομική κρίση που πλήττει τον κλάδο των Μηχανικών, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες, με συνεχείς επανειλημμένες και έντονες διαμαρτυρίες στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ.

 

 

Τέλος, κατόπιν των Συνεδριάσεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων σε Αστυπάλαια, Κω, Κάλυμνο και Κάρπαθο και των συναντήσεών μας με τους συναδέλφους μας και τους Δημάρχους, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης των αντίστοιχων Υπηρεσιών από Αρχιτέκτονες.

Παρακαλούμε για τις δικιές σας ενέργειες.»

 

 

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Νίκος Ζαρίφης Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιάννης Ματσαμάς Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
ΑνθούλαΤσιώκα Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου