Διεθνείς Συνεργασίες

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & Ελληνικού Τμήματος της UIA με θέμα: “Chamber of Architects of Turkey (CAT) 47th General Assembly and Election of Members of Executive Board”

Ref: 66263 / Athens 30.09.2020

Subject: Chamber of Architects of Turkey (CAT) 47th General Assembly and Election of Members of Executive Board

To the
Secretary General of CAT Mr. Sinan Tütüncü
Ass. Secretary iMs. Sibel Baş

Dear colleagues and friends of CAT

It is with great pleasure that we have been informed of the election to the position of the President of CAT for the next term, 2020-2022 of our colleague and good friend Professor Deniz Incedayi.

On behalf of the UIA Greek Section and SADAS-PEA we would like to congratulate Deniz Incedayi for her new position. We are looking forward to a fruitful cooperation between our Institutions for the promotion of ideas of great importance for architecture as Climate Change, sustainability and environmental architecture, Humanitarian Emergencies, Pandemics, et al.

We have no doubt that the cooperation of our Institutions will be fruitful as stated above, and we are also sure that we could work together to the best interest of both Architecture and easing unwanted tensions between our countries.

Many wishes again to the Executive Board Members for a successful 47th Term at the Chamber of Architects of Turkey.

Best Regards,
Cordially yours,

On behalf of

Association of Greek Architects (SADAS-PEA)
Dimitris Xynomilakis
President

UIA Greek Section
Fani Vavili – Tsinika
President

 

Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική απαντητική επιστολή από το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων της Τουρκίας / Chamber of Architects of Turkey (CAT)