Ενημέρωση

Επιστολή “Νέων Συνταξιούχων”

Με την εφαρμογή του νόμου 4387 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) που αφορά τη Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού – Συνταξιοδοτικού Συστήματος, έχει δημιουργηθεί μια κατηγορία συνταξιούχων μηχανικών, αποκαλούμενων «νέων συνταξιούχων».  Η εφαρμογή του νόμου αφορά όλους τους μηχανικούς, κάθε ασφαλιστικής κατηγορίας, ωστόσο πλήττει ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά. Πρωτοβουλιακά έχουμε φτιάξει ένα άτυπο δίκτυο, προσπαθώντας να προβάλουμε και να διεκδικήσουμε τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.

Αντιμετωπίζουμε δύο κατηγορίες προβλημάτων:

  1. A.Σοβαρότατα διαδικαστικά προβλήματα και προβλήματα τεράστιων καθυστερήσεων στην απονομή τόσο της προσωρινής όσο και της οριστικής σύνταξης.

Α.1.  Μέχρι στιγμής, ο χρόνος απονομής προσωρινών συντάξεων κυμαίνεται από 8 έως 19 μήνες από την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης.  Όσον αφορά δε τις Πράξεις οριστικής απονομής, αυτές φαίνεται σαν να μην προχωράνε.  Δυόμιση και πλέον έτη από την έναρξη ισχύος του Νόμου, υπολείπονται ακόμα 250 φάκελοι για να κλείσουν οι αιτήσεις του 2016.  Το απογοητευτικό είναι  ότι ενώ βρέθηκε με τα πολλά λογισμικό υπολογισμού τους από τον Φεβρουάριο του 2018, συνεχίζει ο υπολογισμός να γίνεται «με το χέρι», και με απαράδεκτα αργούς ρυθμούς (3 την ημέρα)!  Ζητάμε την επίσπευση απονομήςπροσωρινών και οριστικώνσυντάξεων από τον ΕΦΚΑ και ειδικότερα από το Ταμείο μας (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ).

Α.2.  Οι προσωρινές μας συντάξεις υπολογίζονται βάσει της αρχικής εγκυκλίου ΕΦΚΑ, δηλαδή ως αποτέλεσμα των εισφορών που οφείλαμε να δώσουμε το τελευταίο έτος πριν την ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος.  Αυτό καταλήγει σε απονομή προσωρινών από 380 έως 400 € μηνιαίως το πολύ, προ κρατήσεων και φόρων.Και ενώ έχει βγει νεότερη εγκύκλιος που ορίζει τον υπολογισμό της προσωρινής στο 80% της οριστικής για όσους υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, αυτή δεν εφαρμόζεται από το Ταμείο μας.  Ζητάμε την εφαρμογή της Εγκυκλίου για όλους τους νέους συνταξιούχους που θα υποβάλλουν εφεξής αίτηση.

Α.3.  Εφαρμόζεται από το Ταμείο παρακράτηση ποσού της εξαγοράς χρόνου σπουδώνή στρατιωτικής θητείας όχι από την οριστική αλλά από την ήδη πολύ χαμηλή προσωρινή σύνταξη.  Σήμερα που οι προσωρινές κυμαίνονται από 384 έως 500 € το πολύ το μήνα, είναι απαράδεκτο να παρακρατείται το ¼ του εξευτελιστικού αυτού ποσού για εξαγορές!

Β.  Τεράστιες μειώσεις στο ποσό της σύνταξης που απονέμεται, σε σύγκριση με τους προ του ν. 4387/16 συνταξιούχους.

Γενικά, η εφαρμογή του Νόμου έχει ανατρέψει τους κανόνες συνταξιοδότησης τόσο του Ταμείου μας όσο και κάθε Ταμείου.

Β.1.  Οι πλέον θιγμένοι στην περίπτωση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ είναι οι Ε.Ε. Μηχανικοί.  Οι λεγόμενοι μονοσυνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ, με τις οποίους είχαμε περίπου ίδιες συντάξιμες αποδοχές, εμπίπτουν πλέον στην κατηγορία των μισθωτών και η σύνταξή τους υπολογίζεται με βάση τον μηνιαίο μισθό τους στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.  Αντίθετα, ο υπολογισμός της σύνταξης των Ε.Ε. Μηχανικών στηρίζεται μόνο στις εισφορές που έχουν δώσει, καθώς κατά το νόμο, το σύστημα συνταξιοδότησης γίνεται πλέον ανταποδοτικό ενώ πριν ήταν αναδιανεμητικό.  Οι πιο υψηλόμισθοι από αυτούς (πρώην ΔΕΚΟ και μεγάλων εταιρειών) απολαμβάνουν συντάξεις μεγαλύτερες απ’ αυτές του προηγούμενου καθεστώτος που φτάνουν τις 2.000 € και παραπάνω, χωρίς να απειλούνται από μνημονιακές περικοπές.

Β.2.  Με βάση τα πρώτα παραδείγματα που έχουμε στα χέρια μας απονομών οριστικής σύνταξης, οι Ε. Ε. Μηχανικοί έχουν «προσωπικές διαφορές» γύρω στα 650€, χαμηλότερες σε σύγκριση με τις απονεμόμενες συντάξεις προ 4387/16, όπως υπολογίζονταν μετά και τις μνημονιακές περικοπές.  (40-45% χαμηλότερες).

Β.3.  Η βίαιη περικοπή των συντάξεων των Ε.Ε. Μηχανικών προέρχεται από την κατάργηση του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης.  Οι εισφορές που έχουμε δώσει στην Ειδική προσαύξηση υπολογίζονται πλέον με έναν αυθαίρετο συντελεστή (χ 0,075) και συνιστούν πλέον απλή προσαύξηση στη σύνταξή μας της τάξης των 200€ περίπου.  Επί του θέματος, οι συνταξιούχοι προ του 4387/16, έχουν καταφέρει τη θέσπιση ειδικής Υ.Α. για τον υπολογισμό της Ειδικής Προσαύξησης γι αυτούς, ώστε ακόμα κι αν γίνει επανυπολογισμός της σύνταξής τους, οι περικοπές να μην είναι τόσο υψηλές όσο οι δικές μας αλλά κατά 200 – 250 € μικρότερες.

Β.4.  Οι εισφορές που πλήρωναν οι μηχανικοί υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (2% της συμβατικής αμοιβής τους), πέραν των λοιπών κρατήσεων (υπέρ ΕΜΠ, ΟΓΑ κτλ.) έχουν εξανεμιστεί καθώς ενσωματώθηκαν σε Εγκύκλιο του Υπουργείου περί κοινωνικών πόρων και αποδίδονται πλέον ανεξαιρέτως τόσο σε Ε.Ε. όσο και σε δημόσιους υπάλληλους.

Β.5.  Ο Νόμος 4387/16 δεν αναγνωρίζει θεμελιωμένα / κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και δεν περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις γι αυτήν την κατηγορία συνταξιούχων.  Δημιουργείται έτσι τεράστια κοινωνική αδικία ιδιαίτερα σε αυτούς που είχαν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα και δεν το άσκησαν, αλλά συνέχισαν να εργάζονται και να πληρώνουν εισφορές.

Ζητούμε την αναπροσαρμογή των συντάξεών μας με ειδικότερες διατάξεις που να αφορούν:  τα θεμελιωμένα δικαιώματα, τον υπολογισμό του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης, την ανακατανομή του κοινωνικού πόρου.

Για τη γνωστοποίηση και δικαίωση των αιτημάτων αυτών έχουν γίνει ήδη ενημερωτικές συναντήσεις στον ΕΦΚΑ και στο Υπουργείο με τη βοήθεια της ΕΣΤΑΜΕΔΕ (ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ).  Η τελευταία συνάντηση έγινε την περασμένη Πέμπτη 4/4/2019 με την Γ. Γ. κα Βρακά (επισυνάπτεται το πρακτικό της συνάντησης)

 

Επειδή όλα αυτά είναι προβλήματα που μας αφορούν όλους, ζητάμε και τη βοήθεια του ΣΑΔΑΣ (δημοσιοποίηση στα ηλεκτρονικά μέσα του και την παρουσία του στις όποιες μελλοντικές μας κινήσεις).

 

 


Πρακτικά

pdf
523 KB