Ενημέρωση

Επιστημονική Ημερίδα “Η μεσογειακή γεωργία απέναντι στην κλιματική αλλαγή : Η περίπτωση των αμπελιών και των ελαιοδένδρων”, 9 Οκτωβρίου 2015

Επιστημονική Ημερίδα

“Η μεσογειακή γεωργία απέναντι στην κλιματική αλλαγή : Η περίπτωση των αμπελιών και των ελαιόδεντρων”

Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

 

Πρόσκληση

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδήλωσης