Ο Σύλλογος

ΕλΕΜ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕλΕΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το «ΨΗΦΙΣΜΑ για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημόσιου συμφέροντος» του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, προκαλεί έκπληξη και απογοήτευση στην  αρχιτεκτονική κοινότητα και σίγουρα τους ελεύθερους επαγγελματίες  αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ που το καταδικάζουν.

Το καταδικάζουν, γιατί η ΕλΕΜ δεν μπορεί να αποδεχθεί στο όνομα πολιτικών και παραταξιακών σκοπιμοτήτων,   την επιχειρούμενη από το συγκεκριμένο «ψήφισμα» απεμπόληση του πάγιου  και διαχρονικού αιτήματος όλου του Αρχιτεκτονικού κόσμου «για την  κατά το γνωσιολογικό αντικείμενο του κάθε επιστήμονα αρμοδιότητα», όπως είναι  «η ένταξη και ενσωμάτωση των κατασκευών στο περιβάλλον».

Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα καταγράφτηκε μετά από  συλλογικές προσπάθειες χρόνων στο ΠΔ 99/2018.

Παράλληλα η εκφραζόμενη αντίρρηση στο ανωτέρω «ψήφισμα», για την μεταβολή της σύνθεσης των τοπικών συμβουλίων με την προσθήκη νέων μελών,  ώστε να αντιμετωπίσουν την πανθομολογούμενη δυσλειτουργία τους, λόγω της δημιουργούμενης μειοψηφικής  παρουσίας των αρχαιολόγων,  αποτελεί έμμεση  αναγνώριση της  επιστημονικής και αρχιτεκτονικής «αυθεντίας τους», άποψη προσβλητική για τους Έλληνες αρχιτέκτονες και αντίθετη σε πάγιο αίτημα του ΣΑΔΑΣ σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων αυτών.

Η επίκληση της απόλυτα καταδικαστέας πράξης βίας, του ξυλοδαρμού του υπαλλήλου του ΥΠΟΑΑ, αποτελεί πρόσχημα εξυπηρέτησης συντεχνιακών συμφερόντων είναι κίνηση που μας προκαλεί λύπη και μας προβληματίζει η σκοπιμότητά της.