Ο Σύλλογος

ΕλΕΜ : Ανακοίνωση σχετικά με την 15η Συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ της 10.07.2023 με μοναδικό θέμα με βάση το Καταστατικό την ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕλΕΜ

Σχετικά με την 15η Συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ της 10.07.2023 με μοναδικό θέμα με βάση το Καταστατικό την ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ.

Με την έναρξη των εργασιών από την Προεδρεύουσα ετέθη διαδικαστικό ζήτημα από τον εκπρόσωπο της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, συνάδελφο Α. Μαούνη, με την καινοφανή δήλωση ότι κακώς προεδρεύει το Πλειοψηφών μέλος της Πλειοψηφούσας παράταξης, δηλαδή της ΔΚΜ, καθώς αυτός με βάση το άρθρο 5.2 του Κανονισμού μόνο συγκαλεί και ως εκ τούτου το ΔΣ θα πρέπει να προχωρήσει σε εκλογή Προεδρεύοντα και ότι θα εμποδίσει την όποια άλλη ψηφοφορία.

Σε απάντησή μας, από τον εκπρόσωπο της ΕλΕΜ, Μ. Πουλάκη, ότι δεν υφίσταται πουθενά τέτοια διαδικασία και βέβαια δεν θα τροποποιήσουμε σήμερα τον Κανονισμό, με βάση τον οποίον, ο συγκαλών το ΔΣ ούτε είναι προσωρινός Πρόεδρος ούτε έχει καμία άλλη καταστατική αρμοδιότητα πλήν του να καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης με μοναδικό θέμα την Εκλογή Προεδρείου προκειμένου να συσταθεί σε σώμα το ΔΣ.

Κατόπιν τούτου ξεκίνησε μία άγονη αντιπαράθεση, σε υπέρμετρα υψηλούς τόνους με αποτέλεσμα η συζήτηση να ξεφύγει από τα ανεκτά όρια.

Η ΕλΕΜ είναι πάντοτε υπέρ των ζωηρών αντιπαραθέσεων, ωστόσο διαχωρίζει την θέση της από τις απρεπείς προς συναδέλφους εκφράσεις όπως μία-δύο παρεμβάσεις του συναδέλφου της ΔΚΜ Π. Μπαλαμπάνη και καταγγέλλει την πρωτοφανή συμπεριφορά της Ο. Βενετσιάνου της ΔΚΜ, η οποία κινήθηκε προς την εκπρόσωπο της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ την ώρα που μιλούσε φθάνοντας από πίσω της και πιέζοντάς την, ως μη όφειλε, να καθίσει. Επίσης καταγγέλλει την εξωφρενική συμπεριφορά του Σ. Σοφιανόπουλου της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, που προσπάθησε να πάρει δια της βίας, τραβώντας από τα χέρια της Προεδρεύουσας τα ψηφοδέλτια που αφορούσαν στην εκλογή Προέδρου.

Από τέτοιας μορφής «δημοκρατικές» και «ευπρεπείς» συμπεριφορές εξαιρούνται, για την στάση τους: οι συνάδελφοι της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ και της ΑΚΕΑ, που μάλιστα δήλωσαν ότι αποχωρούν, η εκπρόσωπος της ΡΣΑ, της ΣΑΕ και η Προεδρεύουσα από την ΔΚΜ που τελικά έληξε την συνεδρίαση. Έτσι δεν ολοκληρώθηκε τελικά η προγραμματισμένη από ΗΔ ψηφοφορία.

Στο μόνο το οποίο είχαμε δίκιο όλοι είναι ότι η αστοχία που εκδηλώνεται στην εκλογή Προεδρείου έχει ως αποτέλεσμα να μένει ανενεργό το τμήμα με σημαντικές τρέχουσες υποχρεώσεις και επειδή η ΕλΕΜ δεν έχει καμία τέτοια διάθεση ή σκοπό, έχοντας κατά το παρελθόν δώσει λύσεις σε τέτοια αδιέξοδα όπως είναι γνωστό σε όλους, δηλώνουμε ότι:

Η μοναδική αποδεκτή λύση για την ΕλΕΜ από το αδιέξοδο, εκτός του να αναπαράγουμε αενάως το αποτέλεσμα 6-6-3, είναι η συνεννόηση όλων των παρατάξεων για ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ, εκπεφρασμένη πρόταση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, την οποία στήριξε εξ αρχής η ΕλΕΜ και επαναφέρει μετά από κάθε άγονη ψηφοφορία, προτού εξευτελιστεί πλήρως ο θεσμός και οδηγηθούμε σε Διοίκηση Πρωτοδικείου και Εκλογές, γεγονός πρωτάκουστο για το οποίο, λόγο έχει και το υπερκείμενο όργανο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Το ζήτημα πλέον αφορά στους διαφωνούντες της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ και σε όσους άλλους ένθεν και εκείθεν δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα επί της πρότασης, οι οποίοι όμως αναλαμβάνουν και την ευθύνη για ότι επακολουθήσει από δω και πέρα.

 

ΕλΕΜ