Διεθνείς Συνεργασίες

Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών στο πλαίσιο του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στα πλαίσια του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA με τίτλο «ARCHITECTURE OTHERWHERE», που θα λάβει χώρα στην πόλη του Durban, της SOUTH AFRICA μεταξύ 3 και 7 Αυγούστου 2014, αποφάσισε να διοργανώσει, μεταξύ άλλων δράσεων, στο Ελληνικό Περίπτερο, Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών σχετικών με το θέμα του Συνεδρίου.

Με την παρούσα πρόσκληση, καλεί τους απόφοιτους ή τελειόφοιτους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους Έλληνες απόφοιτους ή τελειόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του εξωτερικού, να υποβάλλουν διπλωματικές ή σπουδαστικές εργασίες περιόδου 2011-2014 σχετικές με το θέμα του ως άνω Συνεδρίου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της UIA (http://www.uia-architectes.org)