Διεθνείς Συνεργασίες

Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών στο πλαίσιο του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στα πλαίσια του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA με τίτλο «ARCHITECTURE OTHERWHERE», που θα λάβει χώρα στην πόλη του Durban, της SOUTH AFRICA μεταξύ 3 και 7 Αυγούστου 2014, αποφάσισε να διοργανώσει, μεταξύ άλλων δράσεων, στο Ελληνικό Περίπτερο, Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών σχετικών με το θέμα του Συνεδρίου.

Με την παρούσα πρόσκληση, καλεί τους απόφοιτους ή τελειόφοιτους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους Έλληνες απόφοιτους ή τελειόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του εξωτερικού, να υποβάλλουν διπλωματικές ή σπουδαστικές εργασίες περιόδου 2011-2014 σχετικές με το θέμα του ως άνω Συνεδρίου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της UIA (http://www.uia-architectes.org)

 


48634_Α_ΕΙΣ_UIA GR DURBAN 2014 students presentations final

Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών στο πλαίσιο του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA

pdf
270 KB
48634_Β_ΕΙΣ_Comp_idees_R1R2_En

Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών στο πλαίσιο του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA (en)

pdf
79 KB
1

Αφίσα

pdf
261 KB