Ενημέρωση

Εγκύκλιος για Εκλογές ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2011

Εγκύκλιος για Εκλογές ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2011


Εγκύκλιος (.pdf)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

06.11.2011


Α. Διαδικασία εκλογών – υποψήφιοι

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας του Συλλόγου θα γίνουν την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011.


Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια των υποψηφιοτήτων μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14.00, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Αθήνα, τηλ.: 2103215146, fax: 2103215147, e-mail: [email protected] ).

 

Τα ψηφοδέλτια θα αποσταλούν στα τοπικά εκλογικά τμήματα έγκαιρα με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν το αργότερο 20 μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή στις 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 17.00, δεν έχουν προταθεί οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές από τα Τοπικά Τμήματα ή τους Συλλόγους, αυτές ορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

 

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (άρθρο 4 παράγρ. 2 του καταστατικού) δηλαδή, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/09/11, όσοι έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον τη συνδρομή των ετών 2008, 2009 και 2010 (20,00 € κατ’ έτος για τους έχοντες δίπλωμα πάνω από 5 χρόνια και 10,00 € κατ’ έτος για τους συναδέλφους με κτήση διπλώματος κάτω της 5ετίας), μειωμένη κατά 50%, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο. Η τακτοποίηση γίνεται μέχρι και την ημέρα των εκλογών στις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές.

 

Δεδομένου του οξύτατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει έκκληση προς τα μέλη που έχουν τη δυνατότητα, να εξοφλήσουν το σύνολο των εισφορών τους.


Όσοι αρχιτέκτονες δεν είναι γραμμένοι στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ μπορούν να εγγραφούν, για να ψηφίσουν στις εκλογές της 06.11.2011 μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14.00 στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής (10,00 €).

 

Γ. Τόπος διενέργειας εκλογών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 και από ώρα 9.00 – 21.00 (άρθρο 11 παράγρ. 1).

 

– Οι συνάδελφοι της Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, τηλ.: 2103215146-7, Αθήνα).

 

– Οι συνάδελφοι των Περιφερειών θα ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα που θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Εάν σε κάποια Περιφέρεια υπάρχουν περισσότερα από ένα εκλογικά τμήματα, τότε ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα του Νομού που ανήκουν.

 

Προσοχή: Οι συνάδελφοι ψηφίζουν μόνο στην Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.


Δ. Κατανομή εδρών Αντιπροσωπείας και αριθμός σταυρών

Μετά την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου στην Αντιπροσωπεία της 14.4.2007, τα 165 μέλη της Αντιπροσωπείας κατανέμονται στις Περιφέρειες με απλή αναλογική ανάλογα με το συνολικό αριθμό των ψηφισάντων σε κάθε Περιφέρεια (άρθρο 8 παρ. 3 και άρθρο 11 παρ.4).

 

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών στα ψηφοδέλτια ορίζεται στους 11 για την Περιφέρεια Αττικής, στους 4 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 2 σταυροί για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

 

Σύμφωνα με απόφαση της Αντιπροσωπείας, στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, εκτός από την Περιφέρεια, όπως προβλέπει το άρθρο 11, θα αναγράφεται και ο νομός του κάθε υποψήφιου, ώστε ο ψηφοφόρος να γνωρίζει σε ποιο νομό ανήκει αυτός που θα επιλέξει μέσα στην Περιφέρειά του.

 

Όλα τα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα αν καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των Περιφερειών, είναι πανελλαδικά και δίνονται όλα στους ψηφοφόρους.


Σταυρός προτίμησης όμως μπαίνει μόνο στους υποψήφιους της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ψηφοφόρος.


Εάν κάποιος ψηφίσει συνδυασμό χωρίς υποψήφιους στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, τότε δεν βάζει σταυρό προτίμησης.

 

Τυχόν σταυροί σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών δεν ακυρώνουν το ψηφοδέλτιο αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.