Ενημέρωση

Έγκριση του αποτελέσματος του σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου, με τίτλο «Ανάπλαση του Κέντρου της Αθήνας»

Επικυρώθηκε το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής του σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου με τίτλο «Ανάπλαση του Κέντρου της Αθήνας», σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. Δ21/1221/1.10.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21), Τμ. Μελετών & Προγραμματισμού, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού.

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.