Ενημέρωση

Δικάσιμος της προσφυγής στο ΣτΕ ενάντια στο ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”, Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δικάσιμος της προσφυγής στο ΣτΕ ενάντια στο ΠΔ 99/2018

“Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

 Παρασκευή 10/01/2020

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η δικάσιμος της προσφυγής του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια ‘Ένωσης Αρχιτεκτόνων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020, με εισηγητή τον Σύμβουλο κ. Μάζο Ηλία, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, με μείζονα σύνθεση, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της.

Η υπόθεσή μας έχει Α.Α. 27 και όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει τη διαδικασία μπορεί να παρίσταται.

 

Με εκτίμηση,

  

Ο Πρόεδρος  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Δημήτρης Ξυνομηλάκης