Ενημέρωση

Δικαίωμα δωρεάν εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους στους Aρχιτέκτονες

Προς:

  • Τον Υπουργό Οικονομικών, κο Χρήστο Σταϊκούρα
  • Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Γ. Μενδώνη

Θέμα: Δικαίωμα δωρεάν εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους στους Aρχιτέκτονες

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ισχύει σήμερα οι πτυχιούχοι των Σχολών Αρχιτεκτονικής δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.

(https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2695)

Σύμφωνα όμως με το ΦΕΚ 2666/Β/01.07.19 «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (Αριθμός Απόφασης: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/ 346553/247338/5874/3323), το οποίο θα έχει ισχύ από 01/11/2019, οι Αρχιτέκτονες εξαιρούνται πλέον από το δικαίωμα έκδοσης 3ετους Δελτίου δωρεάν εισόδου.

Παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε τη σχετική διάταξη, έτσι ώστε οι Αρχιτέκτονες να έχουν τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μετά την έκδοση του σχετικού Δελτίου. Η ελεύθερη πρόσβαση των Αρχιτεκτόνων σε τέτοιους χώρους είναι επιβεβλημένη, απόλυτα δικαιολογημένη και αυτονόητη, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους και του επιστημονικού πεδίου ενασχόλησης τους, που πέραν όλων των άλλων είναι και η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, της ακίνητης κληρονομιάς, Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογικής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
258 KB