Ενημέρωση

Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (301115 έως 031215)

Το Ίδρυμα Fondazione Romualdo Del BiancoR και το ICOMOS διοργανώνουν

Διεθνές Συνέδριο με θέμα

«Επανεξέταση και να οριστικοποιηθούν τις βέλτιστες πρακτικές (πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές) για τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

[Review and finalize best practices (standards and guidelines) for archaeological heritage management at World Heritage Sites]

στην Φλωρεντία 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2015.

 

Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση