Εκπαίδευση

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του

 Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού»

(ΣΑΤΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν σταλεί στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 (ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα / απόδειξη ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα ΣΑΤΠ [email protected], καθώς και στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ (Τρίτη-Πέμπτη, 14.00-19:00)

τηλέφωνα 24210-74494 & 24210-74399

φαξ & τηλέφωνο24210-74381,

email:  [email protected].
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορεί να βρεθεί στο σύνδεσμο :

http://tourismculture-pms.uth.gr/index.php/el/anakoinoseis/213-prokiryksi-satp-gia-to-akadimaiko-etous-2016-2017