Διεθνείς Συνεργασίες

Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα : 2022 UIA Έτος Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων Υγειονομικής Περίθαλψης / 2022 UIA Year of Design for Health Free Webinar #2: Health Facility Design & Planning

Γενικά, ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης απαιτεί εξειδίκευση από τη διαμόρφωση των αναγκών, τη στελέχωση της ομάδας, την προετοιμασία και την εκτέλεση του masterplanning, μέχρι τον λεπτομερή σχεδιασμό των κτισμένων εγκαταστάσεων: να στεγάσει τις ολιστικές λειτουργίες που προάγουν, προστατεύουν και αποκαθιστούν όσο αυτό είναι δυνατόν, την υγεία των χρηστών-ασθενών και του προσωπικού.

Ωστόσο, οι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, η δημογραφία, οι ανάγκες υγείας και η προσιτή τιμή είναι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο προσέγγισης και εστίασης κάθε σχεδίου για την κάλυψη των αναγκών του αντίστοιχου σεναρίου.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο παρουσιάζει παραδείγματα από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αφρική.

Συνδεθείτε μαζί μας τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στις 14:00 ώρα Παρισιού για ένα ζωντανό διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των εγκαταστάσεων υγείας με συντονιστή τον κ. R. ChandraShekhar και παρουσιάσεις από:

  • Christoph Gatermann – Evolution of Recent Structures and Ideas for Future Typologies of Hospitals
  • Karin Imoberdorf – Masterplanning
  • Tye Farrow – Constructing Health: the elements of enriched environments
  • Fiifi Sam-Awortwi – An emergency approach to the design and construction of the Ghana Infectious Disease Centre at the time of the Covid-19 pandemic.

Συνημμένα θα βρείτε τα βιογραφικά των ομιλητών και το σχετικό ενημερωτικό δελτίο ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση δηλώνοντας συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_i_khP48VT3y1JfCgZWQXxw