Ενημέρωση

Δελτίο Τύπου της Πρυτανείας του ΕΜΠ για το θέμα της απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς αναγνωρισμένο δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Συνημμένα θα βρείτε Δελτίο Τύπου της Πρυτανείας του ΕΜΠ, που εκδόθηκε για το θέμα της απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς αναγνωρισμένο δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού.