Ενημέρωση

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προς ΥΠΕΚΑ με θέμα “Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας Ν. 4014/11”

ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2012

 

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προς ΥΠΕΚΑ με θέμα “Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας Ν. 4014/11”