Δομή

Δ.Σ. περιόδου 2008-2011

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο
Fax

Πρόεδρος:

Λυρούδιας Ευάγγελος

210-6202533 210-6202534

Αντιπρόεδρος:

Νικολάου Γιώργος

210-4128549 210-4131402

Γεν. Γραμματέας:

Κουρμπανά Μαρία

2610-328417 2610-328417

Ειδ.Γραμματέας:

Δεσποτίδη Μυρτώ

210-9234979 210-9214274

Ταμίας:

Κοσμόγλου Γαρυφαλιά

210-6993374 210-6980292

Μέλη:

Βακαλόπουλος Άγγελος 2310-268605 2310-268605
Δούμας Δημήτρης 2310-805182 2310-805183
Θεοχαρόπουλος Αριστοτέλης 24210-56617 24210-56617
Μαούνης Αντώνης 210-6431037 210-6441755
Μαραβέας Δημήτρης 210-8222405
210-8842905
210-8822685
Μπαρδάκης Κώστας 210-6677192 210-6671659
Μπελιμπασάκης Κώστας 2310-296894 2310-232871
Πάνου Ιωάννης 210-6463423 210-6463423
Σέμψης Ισίδωρος 2310-267793
2310-267740
2310-260171
Τζατζάνης Κώστας 210-4138209 210-4118453