Δομή

Δ.Σ. περιόδου 2005-2008

1η Συνεδρίαση: Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2005

Α.Π. 34196, Αθήνα 1η Δεκεμβρίου 2005

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, το οποίο εκλέχτηκε από την Γ.Σ. της Αντιπροσωπείας που είχε πραγματοποιηθεί στις 16.10.2005.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2005 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Αντιπρόεδρος : Γιώργος Νικολάου
Γεν. Γραμματέας : Γιώργος Διαμαντόπουλος
Ταμίας : Αλέκος Βράκας
Ειδ. Γραμματέας : Αργύρης Δημητριάδης
Μέλη : Σαράντος Βενιζέλος
Πόλυ Γεωργακοπούλου
Μαρία Κουρμπανά
Κώστας Μπαρδάκης
Κώστας Μπελιμπασάκης
Θανάσης Μπούμης
Παντελής Νικολακόπουλος
Ουρανία Οικονόμου
Θανάσης Παππάς
Βασίλης Χατζηκίδης

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

>Διοικητικό Συμβούλιο
(τελευταία ενημέρωση: 21.12.07)

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνα
Fax

Πρόεδρος:

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

210-5776.148 γρ
210-5773.420

210-5776.148

Αντιπρόεδρος :

Γιώργος Νικολάου

210-4128549

210-4131402

Γεν. Γραμματέας :

Βασίλης Χατζηκίδης

210-5318016

210-5318063

Ταμίας :

Αριστοτέλης Θεοχαρόπουλος

24210-74946

24210-56617

Ειδ.Γραμματέας :

Θανάσης Μπούμης

210-7267240

210-7628632

Μέλη :

Πόλυ Γεωργακοπούλου

2610-276901

2610-275253

Στέφανος Ζαφειρόπουλος 24410-25906 24410-79383

Μαρία Κουρμπανά

2610-328417

2610-328417

Δημήτρης Μαραβέας 210-8842905 210-8822685

Κώστας Μπαρδάκης

210-3633.506 γρ
210-7523.000 σπ

210-3601.545

Κώστας Μπελιμπασάκης

2310-296894

2310-271918

Ουρανία Οικονόμου

210-6812505

210-6812505

Γιώργος Παπαναστασίου 210-8019273 210-3240801
Κώστας Σκλιάς 210-870721 210-3601545
Αιμιλία Ρόδη 210-6033071-2 210-6033074

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –
ΠΤΥΧΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ
Τάκης Γεωργακόπουλος
Κώστας Μπελιμπασάκης
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ Θανάσης Μπούμης
Βασίλης Χατζηκίδης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Γιώργος Διαμαντόπουλος
Κώστας Μπαρδάκης
Ουρανία Οικονόμου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ Αλέξανδρος Βράκας
Κώστας Μπαρδάκης
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αλέξανδρος Βράκας
Πόλυ Γεωργακοπούλου
Γιώργος Νικολάου
Βασίλης Χατζηκίδης
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κώστας Μπελιμπασάκης
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ –
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΠΟ
Αργύρης Δημητριάδης
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Μαρία Κουρμπανά
Γιώργος Νικολάου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σαράντος Βενιζέλος
Κώστας Μπαρδάκης
Ουρανία Οικονόμου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Σαράντος Βενιζέλος
Παντελής Νικολακόπουλος

Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τάκης Γεωργακόπουλος
Πόλυ Γεωργακοπούλου
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Μαρία Κουρμπανά
Κώστας Μπελιμπασάκης

Γ) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γιώργος Νικολάου
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Τάκης Γεωργακόπουλος
Γιώργος Διαμαντόπουλος
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Αργύρης Δημητριάδης
Μαρία Κουρμπανά
Θανάσης Μπούμης