Δομή

Δ.Σ. περιόδου 2000-2002

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Λειτουργία συντονιστικού
 • Επαφή με Προεδρείο Αντιπροσωπείας
 • Επαφές με κλαδικούς συλλόγους/ ΤΕΕ
 • Ανάπτυξη δικτύου Συλλόγων πανελλαδικά – Συνεργασία – επαφές
 • Οργανωτική δομή κλάδου

  Υπεύθυνος: ΒΡΑΚΑΣ Αλέξανδρος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Συνεργασία με ενώσεις αρχιτεκτόνων CΑΕ – UIA – ICOMOS – UMAR κ.λ.π
 • Ανανέωση εκπροσώπων σε Ενώσεις – Οργανισμούς, μετά από ολοκληρωμένη εισήγηση στο Δ.Σ.

  Υπεύθυνη: ΔΑΓΚΛΗ Κορίνα – Μέλος Δ.Σ.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Προβολή Θέσεων Ένωσης
 • Σχέσεις με τύπο – ΜΜΕ
 • Προώθηση σχέσεων με Ενώσεις δημοσιογράφων

Υπεύθυνοι: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τάκης – Πρόεδρος, ΠΑΠΠΑΣ Θανάσης – Γεν. Γραμματέας

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Εκπαίδευση ,προγράμματα σπουδών– μεταπτυχιακά – άδεια άσκησης επαγγέλματος / πρακτική άσκηση –συνεχιζόμενη εκπαίδευση
 • Θέματα αμοιβών ιδιωτικών έργων (κώδικας αμοιβών ) – συμβάσεις εργασίας (μισθωτοί-ελεύθεροι επαγγελματίες). Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών.
 • Παραγωγή ιδιωτικών έργων
 • Πολεοδομικά γραφεία – ΕΠΑΕ
 • Επιμόρφωση –σεμινάρια-κέντρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πανεπιστημίων

Υπεύθυνος: ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Κώστας – Μέλος Δ.Σ.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 • Θέματα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
 • Πολεοδομικές μελέτες
 • Αναθέσεις – παρακολούθηση
 • Επαγγελματικά θέματα
 • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικής Πολιτικής – Επεξεργασία θέσεων

Υπεύθυνη: ΦΑΤΟΥΡΟΥ Πετρούλα – Μέλος Δ.Σ.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • Υφιστάμενη κατάσταση
 • Θέματα με ΤΕΕ
 • Χορηγίες κ.λ.π.
 • Ενίσχυση οικονομικής ύλης
 • Θέματα συνδρομών – σχέσεων με Συλλόγους

Υπεύθυνος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Γιώργος – Ταμίας Δ.Σ.

Ζ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 • Εξειδίκευση προγράμματος για θέματα αρχιτεκτονικής
 • Εκδηλώσεις – Συνέδρια
 • Δημιουργία Κέντρου Αρχιτεκτονικής – Δίκτυο Αρχιτεκτονικής σε ΥΠΠΟ

Υπεύθυνος: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Γιώργος – Ειδικός Γραμματέας

Η. Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

 • Ανασυγκρότηση Συντακτικής Επιτροπής
 • Δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος – Νέα δομή Σ.Ε. (Συντακτικής Επιτροπής)
 • Πρωτοβουλίες για δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο

Υπεύθυνος: ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ Νίκος – ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Γιώργος

Θ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 • Επεξεργασίες – προώθηση – προβολή του βασικότερου θέματος στον ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων αναφορικά με τη θεσμική υπόσταση του κλάδου
 • Δημιουργία ειδικής Επιτροπής
 • Συνεργασία με Ενώσεις – φορείς – εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση του θέματος

Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τάκης – Πρόεδρος, ΠΑΠΠΑΣ Θανάσης – Γεν. Γραμματέας

Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 • Παρακολούθηση όλων των εξελίξεων
 • Επαφές – συνεργασία με αρμόδιους
 • Διατύπωση θέσεων κι επεξεργασιών του Συλλόγου

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής (Απόφαση Δ.Σ. της 06.09.2000)
(ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Κώστας– ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης– ΔΑΓΚΛΗ Κορίνα- ΦΑΤΟΥΡΟΥ Πετρούλα– ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ Νίκος– ΠΑΠΠΑΣ Θανάσης)