Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 79, Περίοδος Β’, Απρίλιος/Μάιος/Ιούνιος 2010 | Δημοφιλείς χώροι

Περιεχόμενα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» (σελ. 12)
«Ημερίδα ”ΓΟΚ”» (σελ. 19)
«Ημερίδα ”Κατασκευές του μέλλοντος”» (σελ. 23)
Ν. Κεφαλογιάννης, «Ισπανική αρχιτεκτονική: 20 χρόνια αυτοπεποίθηση και εξωστρέφεια» (σελ. 29)
«Βράβευση ομάδας νέων αρχιτεκτόνων στο Europan 10» (σελ. 33)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Δημοφιλείς χώροι
[Επιμέλεια: Ο. Βενετσιάνου, Μ. Δόξα, Ν. Μπαζαίου]
Ο. Βενετσιάνου, Μ. Δόξα, Ν. Μπαζαίου, «Δημοφιλείς χώροι: Ταυτότητα και λειτουργία» (σελ.36)
Μ. Μοίρα, «Η πλατεία των Λιονταριών: ένα παράδειγμα λογοτεχνικής πολεοδομίας» (σελ.37)
Μ. Ζηρίνη, «Εξέταση μίας πολύπαθης αλλά πάντα ”δημοφιλούς” πλατείας» (σελ.40)
Δ. Καννάς, «”Δημοφιλείς χώροι” στο κέντρο της Αθήνας» (σελ.44)
Η. Καρύδη, «Η αλεπού στην πόλη και δύο προτάσεις για μια νέα ελκυστική αστική ”ύπαιθρο”» (σελ.46)
Θ. Δοξιάδης, «Δημοφιλή τοπία – Central Park / Αθήνα» (σελ.49)
Ε. Κακλιδάκη, «MUVEs – το παράδειγμα του Second Life» (σελ.52)
Β. Κάππα, «Ο εικονικός χώρος ως τόπος συνάθροισης» (σελ.56)

ΣΧΟΛΙΑ
Α. Μελανίτου , «Συνέδριο στη Βουλή των Ελλήνων!!!» (σελ.58)
Γ.Μ. Σαρηγιάννης , «Για το θέμα των ημιυπαιθρίων» (σελ.58)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_79.pdf”]