Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 49, Περίοδος Β’, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2005 | Ποιητική του τοπίου

Περιεχόμενα

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» (σελ. 20)
Ε. Σταματίου, Μ. Ευαγγελίδου, «5ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολεοδομίας 2004» (σελ. 25)
«Τριήμερο εκδηλώσεων για την έκθεση “Παραδείγματα”» (σελ. 30)
E. Τζιρτζιλάκη, Γ. Σαγρή, «Αρχιτεκτονικό εργαστήριο στη Σίφνο» (σελ. 32)
Β. Παναγιωτοπούλου, «Κενά αέρος…» (σελ. 34)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ποιητική του τοπίου
[Επιμέλεια: Δ. Πολυχρονόπουλος, Χ. Χάρη]
Δ. Α. Φατούρος, «Το τοπίο: Ένας κατάλογος σημειώσεων» (σελ. 52)
Γ. Τζιρτζιλάκης, «το εδαφικό εργαστήριο του “διευρυμένου πεδίου”» (σελ. 54)
Π. Μάντζου, Δ. Πολυχρονόπουλος, «Απο-γειωμένα τοπία του θεάματος» (σελ. 58)
Ι. Στεφάνου, «Περί τόπου και τοπίου» (σελ. 61)
Κ. Μανωλίδης, «Όταν κοιτάς από ψηλά… τοπίο και χαρτογραφία» (σελ. 63)
X. Χάρη, «Το τοπίο ως τόπος παραγωγής και τρόπος θέασης» (σελ. 67)
Κ. Μωραΐτης, «Σχεδιάζοντας το τοπίο. Τα δομικά σχήματα του φυσικού» (σελ. 70)
Μ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, «Από την επικαιρότητα του σχεδιασμού τοπίου» (σελ. 75)
Ν. Καζέρος, «Μετατοπίζοντας την κατασκευή που λέγεται τοπίο» (σελ. 78)
«Η συμβολή των μαθημάτων για το σχεδιασμό του τοπίου στην παιδεία των αρχιτεκτόνων» (σελ. 80)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ. 89)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_49.pdf”]