Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 20, Περίοδος Β’, Μάρτιος/Απρίλιος 2000 | Πολεοδομικοί προβληματισμοί

Περιεχόμενα

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Κ. Λαλιώτης, Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών» (σελ. 19)
Ν. Καλογήρου, «Η ένταξη της νέας αρχιτεκτονικής στους ιστορικούς τόπους» (σελ. 34)
Θ. Βλαστός, «Οι μετακινήσεις στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή πόλη – Οι προοπτικές για τον 21ο αιώνα» (σελ. 38)
Α. Βούζα, “Η επανατοποθέτηση του «Καποδίστρια»” (σελ. 48)
Θ. Ζαμενόπουλος-Κ. Αλεξίου, «Η μορφογένηση των ορίων στην πόλη» (σελ 54)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (σελ. 62)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (σελ. 66)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_20.pdf”]