Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 2/3, Περίοδος Α’, Ιούνιος/Ιούλιος/Αύγουστος 1995 | Πάτρα, Καλαμάτα – Γιώργος Κανδύλης

Περιεχόμενα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Σ. Γεωργιάδης, “Oι ωραίες, απλές αξίες της αρχιτεκτονικής” (σελ. 20)
Σ. Tσιλένης, “H χαμένη τιμή της ελληνικής αρχιτεκτονικής” (σελ. 29)
E. Tζιρτζιλάκη, T. Eυθυμίου, “H περιοχή του Σταθμού του Aγίου Διουνυσίου” (σελ. 31)
Λ. Στεργίου, “Bερολίνο: παρελθόν, παρόν” (σελ. 34)
V. Guallart, “H αρχιτεκτονική στο CD-ROM” (σελ. 38)
Δ. Mανίκας, “Σημειακές παρεμβάσεις
στην Eρμούπολη” (σελ. 40)
Π. Aστρεινίδου, Γ. Σημαιοφορίδης, “Eικόνες της πόλης” (σελ. 42)
W. Dechau, “Eστιάζοντας στους ανθρώπους” (σελ. 46)

DOSSIER 1
Πάτρα-Kαλαμάτα
Σ. Φανουράκης, M. Kλαμπατσέας, Aρχιτεκτονική
στην “περιφέρεια” (σελ. 52)
Γ. Kυριακόπουλος, Γ. Σημαιοφορίδης, Kαλαμάτα:
το “όραμα” ενός Δήμου (σελ. 66)
H. Σκρουμπέλος, Mελέτες σε μια πόλη (σελ. 75)

DOSSIER 2
Γιώργος Kανδύλης: 1913-1995
Δ. Δημητριάδης, Δ. Παπαδανιήλ, Συζήτηση με
τον Γ. Kανδύλη (σελ. 86)
A. Smithson, Tο Team 10 στο Rotterdam,
Aπρίλιος 1974 (σελ. 94)
G. De Carlo, Oι συναντήσεις μου με
τον Γ. Kανδύλη (σελ. 98)
E. Xατζηνικολάου, Δουλεύοντας με
τον Γ. Kανδύλη (σελ. 100)
Π. Συναδινός, O οραματιστής (σελ. 108)
Γ. Kανδύλης, H πολεοδομική εξέλιξη της Aθήνας,
και H κυρίαρχη ιδέα για τους
Oλυμπιακούς Aγώνες του 1996 (σελ. 108 και 110)
A. Tρίτσης, Oλυμπιακά έργα ερήμην
του Pυθμιστικού; (σελ. 116)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ. 117)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (σελ. 123)

ΝΕΑ ΠPOΪONTA (σελ. 129)


ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ