Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018 «Πόλεις/Αστικό τοπίο»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για θεματικές συνεδρίες, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, δράσεις, μέχρι 21 Ιανουαρίου 2018

Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
για θεματικές συνεδρίες, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, δράσεις

«Πόλεις/Αστικό τοπίο»

Αθήνα, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2018

 

Οι «Αρχαιολογικοί Διάλογοι» αποτελούν μια δυναμική συλλογικότητα που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να εξετάσει το ρόλο και τη σημασία της αρχαιότητας και των αρχαιοτήτων στο κοινωνικό πεδίο, με άξονα τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία με ποικίλους επιστημονικούς κλάδους.

Μετά από τρεις συναντήσεις (Αθήνα 2015, Μυτιλήνη 2016, Ιωάννινα 2017), οι Αρχαιολογικοί Διάλογοι επιστρέφουν στην Αθήνα, με θεματικό άξονα «Πόλεις/Αστικό τοπίο», και καλούν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει από την 31η Μαΐου μέχρι την 3η Ιουνίου 2018.

Η Συντονιστική Ομάδα των Αρχαιολογικών Διαλόγων και η Οργανωτική Επιτροπή της συνάντησης του 2018 στην Αθήνα καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για θεματικές συνεδρίες, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια και άλλες δράσεις, που θα συγκροτήσουν τον τέταρτο διάλογο ανταλλαγής, ιδεών, απόψεων και εμπειριών, με θέμα τις πόλεις μέσα στις οποίες ζούμε, την εξωτερική τους μορφή και το κοινωνικό τους πρόσωπο. Οι προτάσεις, με μια περίληψη 300 λέξεων, πρέπει να σταλούν, μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]