Ενημέρωση

Αποζημίωση ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων

Προς:

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  – Υπουργό, κο Γιώργο Σταθάκη
  – Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα
 • Υπουργείο Εσωτερικών
  – Υπουργό
 • Υπουργείο Οικονομικών
  – Αναπληρωτή Υπουργό, κο Γιώργο Χουλιαράκη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  – Συντονιστή, κο Σπυρίδωνα Κοκκινάκη
  – Γενική Δ/ντρια ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ., κα Καλλιόπη Καρδαμίτση
  – Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών, κα Κλεονίκη Αρδίτσογλου
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
  – Συντονιστή, κο Πολύκαρπο Πολυχρονάκη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  – Συντονιστή, κο Βασίλειο Μιχελάκη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  – Συντονιστή, κο Νικόλαο Ντίτορα
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  – Συντονίστρια: κα Κοζυράκη Μαρία
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
  – Συντονιστή, κο Ιωάννη Σάββα
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
  – Συντονιστή, κο Νικόλαο Παπαθεοδώρου
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  – Πρόεδρο, κο Γιώργο Στασινό
  – Εκπροσωπήσεις, κα Ιωάννα Παπαδοπούλου

Θέμα: Αποζημίωση ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων

Αξιότιμοι κ.κ.,

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες που έχουν περιέλθει στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε και να ζητήσουμε ταυτόχρονα την παρέμβασή σας, εφαρμόζοντας τον νόμο αναφορικά με την Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών Συλλογικών Οργάνων.

Οι ιδιώτες μέλη των Συμβουλίων των Συλλογικών Οργάνων όπως Σ.Α./ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και άλλες επιτροπές, δεν λαμβάνουν τη νόμιμη αποζημίωση που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα, αν και υπάρχουν αποφάσεις για τα έτη 2017 και 2018, δεν έχει καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ για το 2019 ακόμα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.», θα πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη των Συμβουλίων, να αμείβονται ισόποσα με τους δημόσιους υπαλλήλους μέλη του ίδιου Συμβουλίου.

Με δεδομένο ότι στα Συμβούλια πολύ συχνά οι συνεδριάσεις διαρκούν έξι ώρες κατά μέσο όρο, με 12 θέματα περίπου σε κάθε συνεδρίαση, τα 30 ευρώ μικτά που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του 2017 και 2018 δεν τηρούν τις διατάξεις του Συντάγματος. Άλλωστε, ο νόμος δικαιολογεί έως 50 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Επισημαίνεται, η απαξίωση της πολιτείας απέναντι σε επιστήμονες με ειδικά προσόντα να κοστολογεί την ημερήσια αποζημίωσή τους στο ύψος ‘μεροκάματου’ μαύρης εργασίας.

Συμπερασματικά προκύπτει :

 • ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 09-08-2018, αν και αναφέρεται ρητώς ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικώς από 01-01-2018 μέχρι τις 31-12-2018»,
 • ότι δεν υπάρχει ανάληψη υποχρεώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αλλά και όλων των υπολοίπων Αποκεντρωμένων της Επικράτειας, με βάση τον Ν. 4354/2015 – ΦΕΚ 176 Α’-16/12/2015 – ΑΡΘΡΟ 21 – Αμοιβές συλλογικών οργάνων,
 • ότι μετά τον Ν. 4030/2011 – ΦΕΚ 249 Α’- 25/11/11, όπου οι Αποκεντρωμένες ανέλαβαν την αρμοδιότητα συγκρότησης των Συμβουλίων ή άλλων Επιτροπών, οι οποίες μετά τις σχετικές διαδικασίες σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, υλοποίησαν περί τον Οκτώβριο του 2012 την επιταγή του Νόμου, με το ξεκίνημα των Συνεδριάσεων, οι οποίες από τότε, παρά τα προβλήματα της Διοίκησης, λειτουργούν αδιαλείπτως, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «αγνοούν» την ανάληψη υποχρεώσεών τους ως προς τις αποζημιώσεις των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων. (κωλυσιεργούν με τη δικαιολογία ότι «δεν έχουν τις καταστάσεις από τα αρμόδια όργανα, βλέπε έγγραφο Αποκεντρωμένης Αττικής, με υπογραφή της κας Καρδαμίτση, αρ. πρωτ. 6151/5141, 6-3-2014 και ενώ υπάρχει ήδη δέσμευση 80.030 ευρώ για εξυπηρέτηση των πληρωμών ιδιωτών για τα τελευταία τρίμηνα των ετών 2017 και 2018).

Παρακαλούμε για την άμεση καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που συμμετέχουν στις επιτροπές για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (αλλά και από το 2012 και μετέπειτα). Η διαφαινόμενη αδιαφορία της διοίκησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους ελεύθερους επαγγελματίες Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, όταν μάλιστα δεν συμβαίνει αντίστοιχα σε άλλους κλάδους, συνιστά απαξίωση και υποβάθμιση του ρόλου μας.

Επίσης είναι σκόπιμο να επισημανθεί μεταξύ των άλλων η ασυνέπεια της Πολιτείας έναντι των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων, τα οποία υποβάλλει σε επιπλέον ταλαιπωρία και δαπάνες, υποχρεώνοντας τα, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4571/2018-ΦΕΚ 186 Α’ – 30/10/2018, ΑΡΘΡΟ 1 παρ. 1, περ. λγ’, να υποβάλλουν δήλωση ‘’πόθεν έσχες’’, χωρίς να δίδονται σαφείς οδηγίες επί της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι κλάδοι που παράγουν αγαθά πολιτισμού και δημιουργίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η αρχιτεκτονική, αποτελούν κάποιους από τους πιο δυναμικούς τομείς στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη, το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει αντιληπτό από την ελληνική διοίκηση.

Η παραγωγή έργου των παραπάνω Συμβουλίων ή άλλων Επιτροπών οφείλεται κυρίως στο ‘ΦΙΛΟΤΙΜΟ’ όλων των μελών τους (ιδιωτών ή μη)!!!

Παρακαλούμε πολύ όπως μας ενημερώσετε σχετικά για τις ενέργειές σας.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 1. Ν. 4030/2011 – ΦΕΚ 249 Α’- 25/11/11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΑΡΘΡΑ 20 έως 37

 1. Ν. 4024/2011 – ΦΕΚ 226 Α’-27/10/2011

ΑΡΘΡΟ 21 – Αμοιβές συλλογικών οργάνων

 1. Ν. 4354/2015 – ΦΕΚ 176 Α’-16/12/2015

ΑΡΘΡΟ 21 – Αμοιβές συλλογικών οργάνων

 1. Ν. 4270/2014 – ΦΕΚ 143 Α’-28/06/2014

ΑΡΘΡΟ 66 – ανάληψη υποχρεώσεων, παρ. 7

 1. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται με την ευθύνη των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 68 – διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων

 1. Π.Δ. 80/2016 – ΦΕΚ 145 Α’ – 05/08/2016

ΑΡΘΡΟ 8, παρ. 5α

α. Εκκρεμείς δεσμεύσεις είναι οι δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί ή παρασχεθεί.

 1. ΦΕΚ 514 Υ.Ο.Δ.Δ. – 18/10/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –  Αριθμ. 25729 –  Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Υπουργός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Καθορίζουμε την αποζημίωση έκαστου ιδιώτη – μέλους των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με εξαίρεση τα Συμβούλια Κοινωφελών Περιουσιών, σε τριάντα ευρώ (30€) ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μέχρι τις 31.12.2017.

 1. Τις αριθ. 51115/3533/23.06.2017 (ΑΔΑ: Ψ142ΟΡ1ΚΦΓΩ) και 52019/3634/23.06.2017 (ΑΔΑ: 678ΛΟΡ1Κ-8ΜΒ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ε) ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800€) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2017 (Φορέας 991-06, Ειδικός Φορέας 071, ΚΑΕ 0515) και ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (48.200€) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2017 (Φορέας 991 -06, Ειδικός Φορέας 072, ΚΑΕ 0515) – {ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 50.000 ΕΥΡΩ}

 1. ΦΕΚ 728 Υ.Ο.Δ.Δ. – 07/12/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Αριθμ. 69688 – Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Υπουργός Εσωτερικών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  – Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Καθορίζουμε την αποζημίωση εκάστου ιδιώτη – μέλους των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με εξαίρεση τα Συμβούλια Κοινωφελών Περιουσιών, σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικώς από 01-01-2018 μέχρι τις 31-12-2018.

 1. Τις αριθμ. 6811/848/29-01-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΟΛΟΡ1ΚΔΙ4), 69973/7261/09-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΗ6ΕΟΡ1Κ-0ΩΜ) και 69974/7262/09-08-2018 (ΑΔΑ: 7Θ22ΟΡ1Κ-ΚΡΙ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ε) ύψους δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (13.800 €) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2018 (Φορέας 991-06, Ειδικός Φορέας 071, ΚΑΕ 0515) και ύψους δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (12.900 €) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2018 (Φορέας 991-06, Ειδικός Φορέας 072, ΚΑΕ 0515) – {ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 26.700 ΕΥΡΩ}

 1. ΕΓΓΡΑΦΟ αρ. πρ.: οικ. 17948/1880 – 19/02/2019 και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. αρ. πρ.: 18530/783 – 20/02/2019

 «….., σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2017 με συμμετοχή ιδιώτη, σας ενημερώνουμε ότι επειδή δεν διαβιβάστηκαν εντός του 2018 σχετικές καταστάσεις δαπάνης για την αποζημίωσή τους κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 25729 Απόφασης του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΕΚ 514 Υ.Ο.Δ.Δ. – 18/10/2017), θα εξασφαλίσει πιστώσεις ύψους 3.330,00ΕΥΡΩ σε βάρος του προϋπολογισμού ο.ε. 2019 {ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 3.330ΕΥΡΩ}

ΑΡΑ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ (50.000+26.700) + 3.330 = 80.030ΕΥΡΩ για αποζημιώσεις ιδιωτών… από 18.10.2017 μέχρι τις 31.12.2017 και από 09-08-2018 μέχρι τις 31-12-2018 (ΕΓΓΡΑΦΟ αρ. πρ. 18530/783 – 27/02/2019 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.)

 1. ΕΓΓΡΑΦΟ αρ. πρωτ. 6151/5141, 6-3-2014 και άλλα.

 


ΕΓΓΡΑΦΟ

pdf
495 KB