Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο : Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση του κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α.”

Σας ενημερώνουμε ότι με τις Αποφάσεις 1852/2018 ΑΔΑ : 7ΘΗΥ7Λ ΚΑΙ 2214/2018 ΑΔΑ : ΩΨΑΘ7Λ7-ΥΘΓ, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και εκδικάστηκαν οι ενστάσεις για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο : «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερση του κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α».

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού όπως κατατέθηκαν στην Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων