Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με θέμα «Ανάπλαση πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου»

Επικυρώθηκε το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα «Ανάπλαση πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου», σύμφωνα με την με αριθμό 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η καλύτερη αρχιτεκτονική μελέτη.

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση.