Ενημέρωση

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Σχεδιασμός Πρότυπου Αναψυκτηρίου, Αποδυτηρίων, Πύργου Ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου»

Σας ενημερώνουμε ότι, με την απόφαση 250 / 2018 (αριθ. Πρακτικού 7ο, θέμα 11ο) με ΑΔΑ : 6Θ387ΛΞ-ΠΜΥ της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συνεδρίασε στις 18.5.2018 και η ανάρτηση έγινε στο «Διαύγεια» έγινε στις 11.6.2018, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τον εξοπλισμό παραλιών με τίτλο :

«Σχεδιασμός πρότυπου αναψυκτήριου, αποδυτηρίων, πύργου ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου». 

Υπήρξαν δέκα συμμετοχές και τα αποτελέσματα είναι :

 

2ο βραβείο Κωδικός συµµετοχής:  16121701ΑΖ   (ποσό 3.960,00 €)

Ζώµας Αλέξανδρος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, µε ποσοστό 50% Μαρία Παπαβασιλείου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, µε ποσοστό 50% Συνεργάτες Εβελίνα Φαλιάγκα – Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ιωάννα Παπαγεωργίου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός Δήµητρα Χατζηγιάγκου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός Μαρία Τζιώρα – Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής

2ο  βραβείο Κωδικός συµµετοχής 26011988BC   (ποσό 3.960,00 €) Γιαννακόπουλος Δηµήτριος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, µε ποσοστό 100%

3ο  βραβείο  Κωδικός συµµετοχής 25101804NL   (ποσό 2.640,00 €) Εκπρόσωπος οµάδας µελέτης: Σπύρος Παπαδηµητρίου  Αρχιτέκτονας Μηχανικός Οµάδα µελέτης Σπυριδούλα Δεδεµάδη, ποσοστό 30% Νίκη Ζαρκαδά, ποσοστό 30% Σπύρος Ι. Παπαδηµητρίου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός,  ποσοστό 30% Μάριος Παπανικολάου, ποσοστό 10%

1η Εξαγορά Κωδικός συµµετοχής 21120706ΥΤ  (ποσό 1.000,00 €) Κλαδόπουλος Παναγιώτης – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, µε ποσοστό 50% Τσαράβας Αθανάσιος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, µε ποσοστό 50%

2η Εξαγορά Κωδικός συµµετοχής 12141824DT  (ποσό 1.000,00 €) Μαρία Πέτρογλου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, µε ποσοστό 100%

3η Εξαγορά Κωδικός συµµετοχής 55551111ΑΑ (ποσό 1.000,00 €) Δηµόπουλος Γεώργιος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, µε ποσοστό 100%

 

Συνημμένα θα βρείτε το συγκεντρωτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής.