Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ΒΟΛΟΣ Χ 4

Επικύρωση αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ΒΟΛΟΣ Χ 4, σύμφωνα με το τελικό πρακτικό αξιολόγησης της Κριτικής Επιτροπής