Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Μικρής Κλίμακας “Ανάκτηση – ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210” του Δήμου Σερρών

Στα πλαίσια της προκήρυξης του Δήμου Σερρών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Μικρής Κλίμακας και μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προτάσεων από την κριτική επιτροπή και την έγκριση των πρακτικών με την υπ’ αριθμ 382/2015 Απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, σας ανακοινώνουμε τα Βραβεία και τις Εύφημες Μνείες με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο (link)

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού